អ្នករចនាទំហំ 10 បូកផ្តល់ឱ្យយើងនូវអ្វីៗទាំងអស់ដែលមានកំរិតខ្ពស់

កំពុងស្វែងរកទំហំបូករួមនឹងការពាក់ដែលពាក់ទៅជម្រើសការងារ? ស្ទូឌីយោដោយ Torrid គឺជាការប្រមូលថ្មីដែលផ្តល់នូវការលួងលោមម៉ូតក៏ដូចជារចនាប័ទ្មជំនាញកើនឡើងជាមួយនឹងទំហំ 30 ។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *